Dating tawag

Maaaring gagamitin din namin ang data para makipag-ugnayan sa iyo, halimbawa, ang pagbibigay-alam sa iyo ng tungkol sa iyong account, mga update sa seguridad at impormasyon tungkol sa produkto.At ginagamit namin ang data para makatulong na magpakita ng mga mas may kaugnayang ad, mula sa aming sariling mga produkto na sinusuportahan ng advertising tulad ng MSN at Bing, o sa mga produkto na inaalok ng mga third party.Nakukuha namin ang ilan sa mga ito sa pamamagitan ng pag-record sa kung paano mo ginagamit ang aming mga produkto sa pamamagitan ng, halimbawa, paggamit ng mga teknolohiyang tulad ng cookies, at pagtanggap ng mga ulat ng error o paggamit ng data mula sa software na gumagana sa iyong device. Pinoprotektahan namin ang data mula sa mga third party alinsunod sa mga kasanayang inilalarawan sa pahayag na ito, at anumang mga karagdagang paghihigpit na pinapataw ng pinagmumulan ng data.Nag-iiba-iba ang mga third-party na pinagmumulang ito sa paglipas ng panahon, pero kasama ang: Mayroon kang mga pagpipilian tungkol sa data na kinokolekta namin.Nag-aalok ang Microsoft ng maraming produkto, mula sa mga server na produkto para makatulong na magpatakbo ng mga negosyo sa buong mundo, mga device na ginagamit mo sa iyong bahay, software na ginagamit ng mga mag-aaral sa paaralan, at mga serbisyong ginagamit ng mga developer para makagawa at makapag-host ng makabagong teknolohiya.Kasama sa mga pagbanggit sa mga produkto ng Microsoft sa pahayag na ito ang mga serbisyo, mga website, mga app, software, mga server at mga device ng Microsoft.Direkta mong ibinibigay ang ilan sa data na ito, gaya ng kapag gumawa ka ng account sa Microsoft, pinangasiwaan mo ang account para sa paglilisensiya ng iyong organisasyon, nagsumite ka ng query para sa paghahanap sa Bing, nagrehistro ka para sa isang kaganapan ng Microsoft, nagsabi ka ng voice command kay Cortana, nag-upload ka ng dokumento sa One Drive, o bumili ka ng subscription sa MSDN, nag-sign up para sa Office 365, o nakipag-ugnayan sa amin para sa suporta.

Maaaring kasama sa data na kinokolekta namin ang sumusunod: Pangalan at data para sa pakikipag-ugnayan.

Kukunin namin ang iyong pangalan at apelyido, email address, postal address, numero ng telepono, at iba pang katulad na data ng pakikipag-ugnayan. Kukunin namin ang mga password, hint sa password, at katulad na impormasyon hinggil sa seguridad na ginagamit para sa pagpapatunay at pag-access sa account. Kumukuha kami ng data tungkol sa iyo gaya ng iyong edad, kasarian, bansa at gustong gamiting wika. Nangongolekta kami ng data na kailangan para iproseso ang iyong pagbabayad kung mayroon kang bibilhin, gaya ng iyong numero ng paraan ng pagbabayad (gaya ng numero ng credit card), at ang security code na nauugnay sa iyong paraan ng pagbabayad. Nangongolekta kami ng data tungkol sa iyong device at kung paano ka nakikipag-ugnayan at ang iyong device sa Microsoft at aming mga produkto.

Halimbawa, kumukuha kami ng: Mga interes at paborito.

Karamihan ng mga Site ng Microsoft ay gumagamit ng "mga cookie," na maliliit na file na nababasa ng isang web server sa domain na naglagay ng cookie sa iyong hard drive.

Maaari kaming gumamit ng mga cookie para iimbak ang iyong mga kagustuhan at setting; tumulong sa pag-sign in; magbigay ng mga naka-target na add; at sumuri ng mga pagpapatakbo ng site. Ang Microsoft ay kumukuha ng data para makatakbo ito nang maayos at makapagbigay sa iyo ng pinakamagagandang karanasan sa aming mga produkto.

Leave a Reply